February 23, 2024

Liftul reprezintă un mijloc de transport esențial în blocurile cu mai multe etaje, însă plățile pentru întreținerea liftului nu sunt impuse tuturor locatarilor în mod automat.

În schimb, există reglementări privind scutirea de la plata cheltuielilor legate de lift, iar acestea sunt reglementate de Legea 196/2018, publicată în Monitorul Oficial.

Potrivit acestei legi, scutirea de la plata cheltuielilor legate de ascensor poate fi acordată unor categorii specifice de locatari.

Totuși, decizia privind această scutire trebuie luată în cadrul unei adunări generale a asociației de locatari și nu este aplicată automat.

Cheltuielile legate de ascensor includ două aspecte principale. Primul este energia electrică consumată de ascensor, iar cel de-al doilea cuprinde cheltuielile pentru întreținere și reparații.

Factura de energie electrică este distribuită între funcționarea ascensorului și spațiile comune, iar procentajele sunt stabilite în funcție de decizia majorității proprietarilor.

Este crucial ca toți locatarii să contribuie la acoperirea cheltuielilor de mentenanță și reparații ale ascensorului, deoarece acesta este considerat un bun comun conform reglementărilor.

În cazul producerii unor daune, persoanele responsabile trebuie identificate și sunt obligate să suporte costurile reparațiilor, care pot fi inclusiv adăugate la cuantumul întreținerii lunare.

Lift reveals - Pendock Building Linings

Deși nu toți locatarii utilizează ascensorul, costurile energetice sunt distribuite în funcție de numărul total de locatari din imobil.

Cine nu ar trebui să plătească

Persoanele de la parter, demisol, subsol, mezanin și etajul 1 pot solicita scutirea de la aceste costuri prin depunerea unei cereri scrise la asociația de locatari.

În cazul spațiilor comune de la etajele superioare, scutirea poate fi acordată cu condiția asumării unui angajament personal scris.

În ceea ce privește costurile de mentenanță și reparații, acestea sunt suportate de toți proprietarii și se împart proporțional cu cota-parte de proprietate din spațiul comun al fiecărui locatar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *