April 25, 2024

Traian Preoteasa, în calitate de director general al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători C.F.R.

Călători S.A., a semnat Decizia nr. 33 din 26 martie 2024, care privește aplicarea tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători.

Potrivit documentului, decizia a fost emisă având la bază o notă aprobată conform prevederilor art. 28 alin (6) lit. (p) din Actul Constitutiv al societății, în scopul creșterii veniturilor CFR Călători.

Prin această decizie, se stabilesc tarifele de deservire generală clasa A și tarifele auxiliare clasa B din transportul feroviar public de călători, valabile începând cu data de 1 aprilie 2024.

Documentul precizează că prezenta Decizie se aplică de la data menționată și va fi publicată în Buletinul Informativ al S.N.T.F.C. CFR Călători S.A.

De asemenea, se dispune ca direcțiile centrale din cadrul societății și Sucursalele Regionale de Transport Feroviar de Călători 1-8 să ia măsuri pentru punerea în aplicare a prezentei Decizii, precum și a celorlalte dispoziții referitoare la aplicarea tarifelor de transport în transportul feroviar public de călători.

Această decizie are un impact semnificativ asupra tarifelor și condițiilor de călătorie în transportul feroviar și va influența modul în care călătorii își planifică călătoriile și bugetele asociate acestora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *